Olet tässä: Etusivu > Blogi > Etsivä nuorisotyö on nuorten tukena elämän eri tilanteissa

Etsivä nuorisotyö on nuorten tukena elämän eri tilanteissa

Kaikissa Suomen mannerkunnissa toimiva etsivä nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen kaikille 15–29-vuotiaille nuorille. Suupohjan alueella etsivinä toimivat Samu Laurila ja Sonja Lehtonen. Heidän mukaansa etsivä nuorisotyö -nimessä on kaksoistarkoitus: nuoria ei etsitä niinkään pimeistä metsistä tai kyliltä, vaan enemmänkin tarkoituksena on etsiä jokaiselle nuorelle oikea palvelu.

Valtaosa etsivän nuorisotyön asiakkaista on työttömiä tai vailla opiskelupaikkaa olevia nuoria. Toinen merkittävä asiakasryhmä ovat nuoret, joilla on uhka tulla työttömäksi tai menettää opiskelupaikkansa. Etsivässä nuorisotyössä tukea annetaan aina nuorten omista tarpeista lähtöisin.

– Meidän työnkuvamme käsittää käytännössä kaiken, missä nuori vain voi pyytää apua. Eniten autammekin nuoria koulujen ja työpaikkojen hakemusten kanssa. Ensimmäisenä yleensä arvioidaan se palvelun tarve, koska ei nuori välttämättä itsekään tiedä, mihin hänellä on edes mahdollisuus saada apua. Toki varsinkin sellaiset nuoret, jotka ottavat itse yhteyttä, tietävät usein jo valmiiksi mitä he haluavat. Mutta sitten saattaa löytyä paljon sellaistakin, mistä he eivät tiedäkään, Samu kertoo.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa matalan kynnyksen palvelun, johon ei tarvita minkäänlaisia lähetteitä. Etsivien kanssa nuoret saavat selvittää juuri niitä asioita, joihin apua kaipaavat.

– Luotettava ja turvallinen aikuiskontakti on se, mitä kuvausta minä tykkään käyttää meistä. Nuoren ei tarvitse koskaan pelätä, että soitan äidille tai poliisille tai muulle, miettii Sonja.

– Tai sitten yhtälailla voidaan soittaa äidille, jos nuori ei itse siihen pysty ja jos hän sitä haluaa, tarkentaa Samu.

Palvelu on vapaaehtoista, eikä kukaan pakota nuorta olemaan tekemisissä etsivän nuorisotyön kanssa. Samu ja Sonja uskovatkin, että tämä on yksi suurimmista valteista nuorten keskuudessa

– Käytännössä mikä tahansa tai kuka tahansa voi ottaa yhteyttä nuoresta, jos on hänestä huolissaan – totta kai aina mieluiten nuoren luvalla, koska palvelu on vapaaehtoinen. Meidän kohdalla ei voi käyttää sitä korttia, että sinun on pakko tuonne mennä, mikä taas johtaa siihen että me yleensä onnistumme aika hyvin etenemään nuorten kanssa asioissa. Saamme heitä kiinni ihan sen takia, että me olemme vapaaehtoisia, kertoo Samu.

Toinen valttikortti on se, että apua on tarjolla nopeasti. Tapaamisaika järjestyy usein ilman pitkää odottelua. Sonja havainnollistaa palvelun nopeutta konkreettisen esimerkin kautta:

– Minuun otettiin yhdestä nuoresta yhteyttä toissaviikon perjantaina iltapäivällä. Kyseessä oli meille uusi nuori. Olin nuoreen yhteydessä heti maanantaina ja näimme hänen kanssaan tiistaina. Ja nyt me ollaan tänään (kuuden päivän päästä) menossa hänen asioitaan eteenpäin. Selvitin, mitä nuori halusi selvitettävän ja otin yhteyttä erääseen yhteistyötahoon. Saimme oikeastaan heti järjestettyä tapaamisen, eli saamme tämän nuoren asiaa heti eteenpäin.

Nuoret ottavat enenevässä määrin myös itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Usein kavereilta kuullut hyvät kokemukset innostavat yhteydenottoon. Samu ja Sonja ovatkin saaneet nuorilta kiitosta siitä, että heistä löytyy luotettava tukihenkilö silloin kun nuori kaipaa keskustelukumppania.

– Niitä nuoria on aika paljon, jotka avautuvat tosi isoista asioista. Eikä heillä juuri ole sellaista henkilöä, kenelle asioista voisi puhua. Jos ei olisi edes minua, niin mitä sitten tapahtuisi, miettii Sonja.

– Toki pystymme auttamaan nuorta myös eteenpäin, jos hän haluaa puhua ammattilaisen kanssa, muistuttaa Samu.

Sonjalla itsellään oli koulussa aikanaan vaikeaa. Hän on huomannut, että nuorten kanssa on helpompaa jutella ongelmista, kun niistä on omakohtaista kokemusta. Silloin nuorten asemaan on helpompaa asettua. Toisaalta myös nuoret osaavat arvostaa aikuisen omaa kokemusta vastaavista ongelmatilanteista.

Kun etsivät kohtaavat asiakkaitaan, ottavat he huomioon nuoren omat toiveet tapaamispaikan suhteen. Joskus nuori tavataan hänen omassa kodissaan, joskus koululla ja joskus vaikkapa huoltoasemalla kahvin merkeissä. Osa kohtaamisista tapahtuu myös kevyemmissä merkeissä.

– Voimme tarjota kahvit etsivän nuorisotyön piikkiin, jos nuori tulee juttelemaan. Pyrin myös olemaan aina kerran kuukaudessa perjantaisin mukana Teuvalla Nuorisotila Klubilla. Pelaan nuorten kanssa biljardia ja käyn kuulumisia läpi, kertoo Sonja.

 

Hyvä yhteistyöverkosto nuorten tukena

Lähtökohtaisesti etsivä nuorisotyö tehdään parityönä. Etsivät noudattavat keskimääräistä vahvempaa vaitiolovelvollisuutta, eikä työssä kohdatuista asioista kerrota milloinkaan ulkopuolisille. Kuitenkin samaa työtä tekevän työparin kanssa asioita pääsee tarvittaessa purkamaan. Etsivät työskentelevät pareittain myös turvallisuussyistä johtuen, sillä parin kanssa on helpompaa jalkautua erilaisiin paikkoihin. Parityöstä on etua myös nuorelle.

– Yhteistyötahot, jotka tuntevat meidät, pystyvät sanomaan että tietty nuori voisi vaikka sopia paremmin Samulle kuin minulle, koska he tietävät minkälaisia me olemme henkilönä ja ihmisinä. Kun he tuntevat myös sen nuoren, he tietävät kumman kanssa meistä hänelle passaisi paremmin. Sitten myös nuorten taustat on erilaisia, eikä joku halua missään nimessä jutella miehen tai toinen naisen kanssa, Sonja toteaa.

Samu Laurila ja Sonja Lehtonen toimivat koko Suupohjan alueella ja päätoimipiste sijaitsee Teuvalla, jossa etsivillä on toimisto nuorten työpajan yhteydessä. Tätä kautta teuvalaisten nuorten kanssa asioita käydään paljon arjessa läpi. Kauhajoella etsivillä tulee vastaan enemmän extempore-tilanteita, kun nuoret tulevat vetämään heitä hihasta vaikkapa Vuoksin kahviossa. Isojoella ja Karijoella etsivä nuorisotyö on mukana esimerkiksi kiertelemässä tapahtumien yleisössä, kuten Portion Boysin keikalla Isojoella helmikuussa 2023.

Etsiviä voi tavata säännöllisesti kutsunnoissa, ja keväisin he vierailevat myös kouluilla kuulostelemassa ysiluokkalaisten ajatuksia tulevaisuudesta.

– Toki sekin on nyt taas vähän muuttunut, kun tämä oppivelvollisuuslaki muuttui sinne 18-vuotiaisiin asti ja meidän roolimme siinä vaihdoksessa vähän muuttui. Aiemmin ne, jotka eivät löytäneet suoraan opiskelupaikkaa, tulivat meille. Nyt kun oppivelvollisuus nostettiin ylemmäs, nämä nuoret ovat ensisijaisesti kunnan vastuulla. Käymme silti puhumassa yseille ja esittäytymässä, jos kesän aikana tuleekin ongelmia vaikka paikkakunnalta muuton kanssa. Tai jos nuori lähtee kauemmas kouluun, voidaan katsoa yhdessä että mitäs sitten ja kehen otetaan yhteyttä, kertoo Samu.

Samu ja Sonja ovat kiitollisia etsivän nuorisotyön vahvasta ja hyvin toimivasta yhteistyöverkostosta. Muun muassa sosiaalipuolen ja koulun – niin Vuoksin kuin peruskoulunkin – kanssa tehdään yhteistyötä. Hyvien kontaktien ansiosta vastaan ei tule tilanteita, joissa etsivillä ei olisi tiedossa kenelle voi soittaa, kun huoli tulee. Tämän pohjalta myös nuorilta saatu positiivinen palaute lämmittää etsivien sydäntä.

– Yksi tämän työn parhaista puolista on se suora palaute, mitä saat nuorelta. Kun hän sanoo, että tiedätkö kuinka tärkeä olet minulle, tuumaa Sonja.

Kauhajoen kaupungilla on myös kaksi muuta etsivää, joiden kanssa Vuoksin etsivät Samu ja Sonja tekevät yhteistyötä. Kaikki neljä etsivää pitävät keskenään yhteyttä ja välillä istutaan pöydän ääreen vaihtamaan kuulumisia tarkemmin. Yhdessä saatetaan olla mukana myös tapahtumia järjestämässä.

 

Milloin etsivä nuorisotyö voi olla avuksi?

Nuori voi ottaa halutessaan itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, jos on esimerkiksi uhka koulun tai töiden loppumisesta. Osa nuorista ohjautuu etsivien asiakkaiksi mm. koulun, sosiaalitoimen, nuorisotyön tai armeijan kautta. Yleisimmin nuoria ohjataan etsivien luo silloin, kun on uhka koulun keskeytymisestä.

Sonja ja Samu rohkaisevat nuoria olemaan yhteydessä missä tahansa tilanteessa, jossa nuori kaipaa tukea arkeensa. Apua voi kysyä esim. erilaisten hakemusten kanssa, tai jos on epävarmuutta siitä miten asioiden kuuluisi mennä. Nykypäivänä netistä löytyy paljon tietoa ja osa siitä voi olla väärääkin. Näissä tilanteissa etsivä nuorisotyö voi oikoa vääriä käsityksiä.

– Ei ole tullut vielä koskaan mitään sellaista, josta ei voisi olla meihin yhteydessä. Jos nuorella on jokin asia jota hän haluaa selvittää, niin minä kyllä selvitän sen – tai teen ainakin täysin kaikkeni, mitä on tehtävissä, että saa sitä nuorta autettua, sanoo Sonja.

 

Lisätietoa:

Samu Laurila
Etsivä nuorisotyönohjaaja
Oppitie 4, Kauhajoki

040 630 9814
etunimi.sukunimi@vuoksi.fi

 

Sonja Lehtonen
Etsivä nuorisotyönohjaaja
Oppitie 4, Kauhajoki

040 564 0032
etunimi.sukunimi@vuoksi.fi