Olet tässä: Etusivu > Blogi > Nuortenpaja antaa valmiuksia ammatillisen perustutkinnon opintoihin

Nuortenpaja antaa valmiuksia ammatillisen perustutkinnon opintoihin

Säde Mäntyniemi toimii Vuoksin työllisyyspalveluiden puolella erityisnuorisotyönohjaajana. Mäntyniemi huolehtii nuortenpajan toiminnasta ja auttaa sitä kautta Suupohjan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat syystä tai toisesta työelämän tai koulutuksen ulkopuolella.

Mäntyniemi kertoo, että Vuoksin nuortenpajan toiminta on uudistunut sekä nimen että toimintamallin myötä.

– Toimintamme on muuttunut aiemmasta, ja nykyään teemme paljon yhteistyötä koulutuspalveluiden kanssa. Nuortenpaja antaa valmiuksia ammatillisen perustutkinnon opintoihin. Käymme nuorten kanssa läpi samoja opiskelumateriaaleja kuin oppilaitoksessa opiskelevat, eli tutustumme perustutkinnon tutkinnon osiin ja hankimme valmiuksia opintoihin siirtymiseen. Kun tämä jakso on käyty loppuun, voi nuori siirtyä oppilaitokseen opiskelijaksi ja suorittamaan tutkintoa. 

Aiemmin nuortenpaja tunnettiin nimellä Kotoapupaja. Toiminta muuttui täysin, kun todettiin ettei vanha toimintamalli enää vetänyt nuoria.

– Kotoapupajan aikaan teimme yhteistyötä Kauhajoen kotihoidon kanssa, eli täältä pajalta käytiin vanhusten luona apuna arjen askareissa. Toiminta oli monelle vanhukselle suureksi avuksi, mutta toiminta ei ollut vetovoimaista. Mietimme sitten, että minkälainen toimintamalli olisi sellainen, joka palvelisi tämän alueen nuoria; mitä tänne tarvitaan sillaksi koulun ja työelämän väliin ja miten me voimme osaltamme olla mukana siinä. Sitten kehitimme tällaisen toimintamallin yhdessä Vuoksin koulutuspalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Vuosien aikana on pyritty kehittämään Vuoksin yhteisiä palveluja. Nuorten työpajalla vahvistetaan myös sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä. Tästä voi olla apua esim. silloin kun opiskelijalla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja mietitään, miten häntä voitaisiin tukea siten, että opinnot eivät keskeytyisi. Pajajakso voi siis toimia osana nuorelle tarjottavia tukitoimia opintojen ohessa.

Työpaja voi toimia tukena esimerkiksi silloin, kun nuorella on vaikeus saada työelämäjakson työpaikkaa. Ensisijaisesti opiskelijan tulee etsiä paikkaa Vuoksin ulkopuolelta, mutta voimme tarjota oppimisympäristönä pajoja, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Mäntyniemi toimii yhteyshenkilönä työllisyyspalveluiden puolella asiaan liittyen ja koulutuspalvelujen puolella erityisopettaja Kimmo Nissinen.

– Toivomme, että voimme tarjota yhteistyön kautta mahdollisimman kattavaa tukiverkkoa ja moniammatillista osaamista sekä meidän opiskelijoille että asiakkaille.

Pajatoiminnan lisäksi Mäntyniemelle kuuluvat Vuoksin pajoille tulevien alle 29-vuotiaiden nuorten sopimusten uusimiset ja laatimiset. Tältä pohjalta hän tekee tiivistä yhteistyötä valmennustiimin sekä kuntakokeilun virkailijoiden kanssa. Hyvän yhteistyön ansiosta sopimus nuoren siirtämisestä Vuoksin palveluiden piiriin voi onnistua hyvinkin jouhevasti. Mäntyniemi pitää valmennuksia myös muilla työpajoilla oleville nuorille.

– Katsomme nuorten kanssa yhdessä koulutus- ja työpaikkoja. Kartoitamme nuoren tilannetta ja selvitämme, minkälaisia tukitoimia mahdollisesti tarvitaan kuntouttavan tai työkokeilun lisäksi, että nuori pääsee eteenpäin.

Nuortenpaja toimii Vuoksin Oppitien toimipisteessä Kauhajoella. Säde Mäntyniemi kertoo, ettei pajalla mikään päivä ole samanlainen.

– Yritän luoda sellaisen vapaan ilmapiirin, jossa kaikki kokevat olonsa tervetulleeksi. Aloitamme aamun nuorten kanssa aika rennosti: kokoonnutaan yhteen, juodaan kahvia ja vaihdellaan kuulumisia. Sitten tietysti riippuen siitä mikä on sen päivän funktio, lähdetään liikkeelle. Esimerkiksi nyt tänään meillä on ollut toiminnallinen päivä, joten osa nuorista meni kuntosalille ja osa nuorista jäi tänne.

Pajalla ollaan neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Uuden toimintamallin myötä pajalla aloitti viisi nuorta, mutta Mäntyniemen mukaan nuoria tulee jatkuvasti lisää tutustumaan toimintaan.

– Isompaankin ryhmään on mahdollisuus, ja parhaillaan meillä on ollut tässä 23 nuorta yhtä aikaa. Puoli vuotta pystyy olemaan työkokeilu-nimikkeellä samassa paikassa, joten sen myötä se jakso on suunniteltu.

 

Monipuolista yhteistyötä nuorten hyväksi

Säde Mäntyniemen mukaan työpajojen kehityssuunta on valtakunnallisesti ollut sellainen, että oppilaitosten kanssa tehdään jatkuvasti enemmän yhteistyötä. Sen myötä pajojen opinnollistaminen on tällä hetkellä suosittua. Opinnollistamisella tarkoitetaan työpajalla hankitun osaamisen kartoittamista ja dokumentointia siten, että hankittua osaamista voidaan tunnistaa opintoihin siirryttäessä. Mäntyniemi näkee opinnollistamisen hyödyllisenä.

– Yritämme tukea niitä nuoria, jotka tippuvat syystä tai toisesta työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle. Autamme nuoria, että he kiinnittyisivät uudelleen työelämään tai koulutukseen ja saisivat suuntaa elämään. Pajajaksolla on mahdollista suorittaa korttikoulutuksia tai koulutuskokeilupäiviä. Jos nuorta kiinnostaa täällä meidän oman talon sisällä joku linja, voimme me tästä pajalta sopia koulutuskokeilupäivän, jolloin nuori pääsee ihan opiskelijoiden mukana katsomaan sinne, minkälaista opiskelu voisi olla. Sitten hän ehkä jatkaa tästä pajajakson jälkeen suoraan opiskelemaan. Minun mielestäni on tosi hyvä, kun nuorille jää jotakin konkreettista pajajaksosta käteen.

Nuortenpajalla opiskeltavat tutkinnon osan sisällöt ovat sellaisia, joiden osaaminen sopii monelle alalle. Pajan kautta hankittu osaaminen ei kuitenkaan sido nuorta jatkamaan opintoja oppilaitoksessa.

– Olemme valinneet tähän sellaisia tutkinnon osan sisältöjä, että se käy alalle kuin alalle. Pajalla perehdytään esimerkiksi yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaan, johon kuuluu sellaisia asioita kuin työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, toiminta- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kestävän kehityksen edistäminen.

– Meillä on sama materiaali sisällöltään täällä käytössä kuin oppilaitoksessakin. Tietysti me voimme muokata niitä vähän oman näköiseksi ja muuttaa vaikka joku tietty aihealue niin, ettei me käydäkään sitä läpi ainoastaan kirjallisen materiaalin kautta, vaan lähestytään sitä toiminnallisuuden näkökulmasta.

Vastapainona oppimispesämäiselle toiminnalle pajalla liikutaan yhdessä. Tarkoituksena on saada sekä mieli että keho aktivoitumaan, mikä edistää nuorten hyvinvointia.

– Toiminnallinen puoli voi olla ihan mitä vaan, hauskaakin tekemistä. Nuoret ovat saaneet itse vähän suunnitella sitä liikunnallista puolta, joten meillä on kokeiltu laskettelua, minigolfia, kuntosalia… ihan tällaista harrastuspohjaistakin. Sen myötä on aina helpompi rakentaa tulevaisuutta, kun tietää mielenkiintonsa kohteet ja ne omat vahvuudet.

Mäntyniemi kuuluu Vuoksin opiskelijahuoltoryhmään, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita heidän opintojen aikana. Nuortenpaja voi toimia ympäristönä ja eräänlaisena siltana, jonka kautta nuorta tuetaan saamaan lähtökohdat opiskeluun yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Koulun ja opettajien lisäksi nuortenpaja tekee yhteistyötä useiden eri tahojen, kuten valmennustiimin, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa. Mäntyniemi kuuluu myös nuorisotoimen Nukute-työryhmään, johon kuuluvat Kauhajoen nuorisotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat ja muut nuorisotyötä tekevät tahot.

– Työryhmän kokoontumisissa käydään nuorten kenttäkuulumisia läpi. Tavallaan sillä tavalla kuulee niitä uusia tuulia. Monta kertaa ongelmat, haasteet ja hyvätkin asiat ovat toimipisteestä riippumatta samankaltaisia, kun tehdään saman ikäisten asiakkaiden kanssa töitä.

Mäntyniemi on toiminut Kauhajoen kaupungilla töissä vuosia. Uransa alkuaikoina hän toimi hanketyöntekijänä ja koulunkäynninohjaajana, kunnes innostui opiskelemaan lisää.

– Olin ollut lasten parissa niin pitkään, että nuoret aikuiset olivat kohderyhmä, joka kiinnosti. Halusin kokeilla, millaista on työskennellä nuorten kanssa ja olen tosi paljon tykännyt työstäni. Vaikka lasten parissakin pääsee vaikuttamaan heidän tulevaisuuteensa, niin tässä se tulee vielä lyhyemmällä jaksolla konkreettiseksi, kun nuori pääsee töihin tai koulupaikkaan, niin tulos näkyy heti.

– Uuden opiskelun myötä näin, että täällä Vuoksissa aukeaa paikka ja ajattelin kokeilla, josko minulla voisi olla mahdollisuus. Siten sain tämän paikan ja olen ollut tässä työssä nyt neljä vuotta.

Mäntyniemi iloitsee Vuoksin hyvästä työilmapiiristä ja porukkahengestä. Hän miettii, että työhön liittyen parasta on sen kokonaisuus.

– Työnkuva on monipuolinen, tykkään siitä. Täällä on myös tosi mahtava työporukka, joka antaa tsemppiä ja voimavaraa työn tekemiseen. Ja nuoret tietenkin! Työ on sellaista aaltomaista, mutta sitten kun päästään sinne onnistumisiin, niin se tuntuu hyvältä. Onnistumiset on sitä parasta ja se, kun näkee että voi auttaa muita ja olla osana vaikuttamassa kokonaisvaltaisesti nuoren elämään ja tulevaisuuteen.

 

Kenelle nuortenpajasta on hyötyä?

Nuortenpaja on suunnattu erityisesti sellaisille nuorille, joilla ei ole selkeää suuntaviittaa omasta tulevaisuudesta. Mäntyniemi sanoo, että osalla nuorista saattaa olla ammatti jo pohjalla, mutta työkokemusta ei ole ehtinyt ammatin kautta vielä kertyä. Myös opiskelusta haaveilevat nuoret voivat hyötyä pajan toiminnasta.

– Jos jännittää, miten selviää koulusta – mitä ne kaikki ohjelmat ja systeemit ovat, joita siellä koulussa käydään – tai jos ei oikein tiedä mikä kiinnostaa, sellaisia nuoria kannustan tulemaan tähän toimintaan mukaan. Tässä on se hyvä, että olemme saman katon alla koulutus- ja työllisyyspalveluiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä: mukana on mm. opo, opettajia, valmentajia, yrityskoordinaattori, minä ja lukuisa joukko ammattilaisia, jotka ovat valmiita auttamaan tarvittaessa omalla osaamisellaan. Tämä mahdollistaa sen, että löydetään sellainen jatkopolku, joka kannattelee eteenpäin.

Mäntyniemi muistuttaa, että pajajakso ei sido nuorta.

– Jos nuorelle löytyisi vaikka työpaikka tai saisikin sen koulupaikan kesken pajajakson, niin sitten sinne vaan siirrytään. Tämä ei sido ketään sillä tavalla, että selkeän jatkopaikan löytyessä sinne ei olisi mahdollisuus siirtyä. Mutta tietysti me toivomme sitä, että nuori käy jakson loppuun ja myöhemmin suorittaa oppilaitoksen puolella näytön ja saa siten hyödyksi jaksoonsa käyttämän ajan.

Säde Mäntyniemi rohkaisee olemaan yhteydessä, etenkin jos tiedossa on nuori, joka voisi saada tukea nuortenpajan toiminnasta.

– Oikeastaan aina voi olla yhteydessä, sellaista ei olekaan kuin väärä tai huono tilanne. Se voi olla ystävä tai vanhempi, se voi olla kuka tahansa joka ajattelee, että minulla on tällainen nuori tai ystäväpiirissä on henkilö, jolle tästä voisi olla hyötyä. Jos miettii, miten tämän asian kanssa lähdetään etenemään, täältä neuvotaan siihen kyllä. Ensimmäinen etappi on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja sitä kautta lähtee se rulla pyörimään. Nuorten paja on mahdollisuus saada uutta suuntaa ja tukea jatkopolun suunnitteluun.

 

Lisätietoa:

Säde Mäntyniemi
Erityisnuorisotyönohjaaja
Oppitie 4, Kauhajoki

040 630 0690
etunimi.sukunimi@vuoksi.fi