Olet tässä: Etusivu > Blogi > Vuoksilla vahvistetaan työelämän taitoja

Vuoksilla vahvistetaan työelämän taitoja

Vuoksin palvelupajan työnjohtaja Annika Bergin työpäivät ovat olleet viime aikoina monella tapaa uuden opettelua. Berg on työskennellyt Vuoksilla noin 10 vuotta ja aloitti aikanaan pesulan työnjohtajana, mutta sen jälkeen työnkuva on vaihtunut vuosien mittaan useaan kertaan. Viimeisin muutos tapahtui noin kuukausi takaperin, kun Annika aloitti työnjohtajan töiden rinnalla palveluohjaajan tehtävät.

Annika Bergin vetämä palvelupaja toimii Kahvila Pikku-Sumpissa, joka sijaitsee Vuoksin tiloissa Kauhajoen Oppitiellä. Paja on toiminut samoissa tiloissa vuodesta 2017 – aina siitä saakka, kun pajatoiminta siirtyi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY:n alta koulutuskuntayhtymän alle. Tänä päivänä Annika hoitaa rinnakkain työnjohtajan ja palveluohjaajan töitä.

– Vielä tämä on itselle vähän opetteluvaiheessa, mutta teen päivittäin kahvilan puolella hommia, eli lähinnä tilauksia yms. Siinä on yksi palkkatukihenkilö ja sitten on kuntouttavassa neljä henkeä. He pyörittävät toimintaa kyllä hyvin, eivätkä he minua tarvitse joka hetki siihen mukaansa. Sitten minulla käy päivittäin valmennettavia palveluohjauksen asiakkaita, joiden kanssa viedään työhön ja koulutukseen liittyviä asioita eteenpäin.

 

Palvelupaja perehdyttää kahvilan toimintaan

Työpajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Keskeisenä sisältönä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Työskentely työpajalla tukee työkykyä ja työyhteisöosaamista ja kerryttää ammatillista osaamista yhteisöllisissä oppimisympäristöissä. Tämä näkyy myös Annikan johtaman palvelupajan toiminnassa.

– Palvelupajalla tehdään ihan sitä suorittavaa työtä: asiakaspalvelua, tuotteiden valmistamista, omavalvontasuunnitelman noudattamista ja kaikkea sellaista mitä elintarvikepuoleen yleensä liittyy. Tällä hetkellä minulla on tuossa pajalla ihan palkkatyössä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Välillä on työkokeilijoita ja sitten on ollut yläasteelta vaikka harjoittelijoita ja TET-jaksolaisia. Samoin koulun puolelta on monesti tultu suorittamaan asiakaspalvelu- ja harjoittelujaksoa, että myös sillälailla sen pystyy tekemään.

Kahvilan osalta Annika vastaa siitä, että palvelupajan kokonaisuus toimii kuten pitääkin.

– Se on sitä ohjausta ja työn suunnittelua tuonne kahvilaan. Teen itse tilaukset, katson varastot ja naiset enemmän pyörittävät sitä asiakaspalvelua. Minä sitten koetan handlata siinä kaikkea muuta. Jos on vaikka sellaisia iltatilaisuuksia, joihin on varattu meiltä kahvituksia, niin niitä suunnittelen ja olen yleensä mukana järjestämässä sitä kahvitusta.

Annika kertoo, että Vuoksin työpajat eroavat toisistaan monella tapaa; kahvilapajalle ei esimerkiksi mahdu enempää kuin viitisen henkilöä / viikko, vaikka toisilla pajoilla voi työskennellä jopa 30 henkilöä. Kaikilla pajoilla on myös yhteisiä teemoja, kuten pajojen opinnollistaminen. Tällä tarkoitetaan työpajalla hankitun osaamisen tunnistamista ja dokumentoimista, jolloin se voidaan liittää myöhemmin osaksi tutkintoa.

Annika Berg pitää opinnollistamista hyvänä suuntauksena. Hän uskoo, että sen kautta pajajaksoista on mahdollista saada vielä enemmän hyötyjä irti.

– Kun tullaan pajalle ja siellä ollaan vaikka määrä x, niin nyt siitä pystyy saamaan työkokemuksen lisäksi myös näyttöä. Jos haluaa jossakin vaiheessa lähteä opiskelemaan koko tutkinnon, niin siellä on jo suoritettuna niitä pajalla hankittuja osia siitä tutkinnosta. Luonnollisesti ne hyväksiluetaan sieltä pois sitten. Nyt kun ollaan tässä koulun tiloissa samalla kiinteistöllä ja meillä on myös opetus tässä, niin pystyy tosi kivasti ja joutuisasti katsomaan sitä kokonaisuutta. Tuossa minun palvelupajallani on suoritettu lähinnä asiakaspalvelun osia, eli sitä kautta pystyy suorittamaan osan tutkintoa ja tekemään siitä näytön. Sitten saa siitä todistuksen pajajakson aikana.

 

Työn parhaana puolena ihmiset

Kahvilapuolen lisäksi Annika jakaa työpäiviään palveluohjaajan tehtäviin. Vastuualueena hänellä ovat kauhajokiset asiakkaat.

– Asiakkaani ovat työttömiä työnhakijoita ja pääasiassa kaikki ovat ohjautuneet minulle tällä hetkellä kuntakokeilun puolelta. Valmennuksessa he ovat saamassa apua työnhakuun, koulun hakuun tai muuhun – riippuen mikä on asiakkaan omakin tavoite. Pyrin olemaan siinä apuna, tukena ja tsempparina.

Palveluohjaaja kuuntelee tarkalla korvalla asiakkaiden tarpeita ja tukee heitä monin tavoin.

– Valmennusasiakkaiden kohdalla lähden siitä, että kuuntelen sitä ihmistä ja mitä hän haluaa. Koetan löytää ne asiat, joita lähdetään yhdessä viemään eteenpäin. Olen vähän myös sellaisena linkkinä yrityksen suuntaan tai kaupunkiin, jos niistä vaikka löytyisi työpaikka. Autan myös työkokeilusopimuksissa. Ehkä se helpottaa valmennettavan kohdalla, ettei hänen tarvitse ihan kaikkea tietää ja osata hoitaa itse.

Annika iloitsee siitä, että pääsee tapaamaan työssään paljon ihmisiä. Asiakaspalvelu on keskeisessä roolissa niin palvelupajan työnjohtajana kuin valmennustyössäkin. Myös vapaus vaikuttaa oman työpäivän kulkuun saa Annikalta kiitosta.

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä, siinä saa sitä vuorovaikutusta. Se on aina ollut minun juttuni. Saan myös tosi paljon itse suunnitella ja vaikuttaa siihen omaan tekemiseen. Se lisää työn miellyttävyyttä ja viihtyvyyttä, kun pystyy niin paljon suunnittelemaan omaa päiväänsä ja rytmiänsä ja viikkoansa.

Entä missä tilanteissa Annika Bergiin kannattaa olla yhteydessä?

– Kahvila Pikku-Sumpin tilausten suhteen usein jo toimistoltakin ohjataan, että ottavat yhteyttä minuun. Samoin jos on muuta koulun sisällä järjestettävää tilaisuutta, niin olen niissäkin mukana. Valmennusasiakkaat aina ohjautuvat TE-toimiston kautta tai kuntakokeilusta, joten heidän ei ehkä kannata suoraan olla yhteydessä. Mutta jos yrittäjällä on kentällä sellainen tilanne, että tarvitsisi työntekijää, niin aina voi kysellä olisiko meillä tällä hetkellä ihmistä siihen antaa. Samoin kunnan suunnalta voi vastaavissa tilanteissa olla yhteydessä.

 

Lisätietoa:

Annika Berg
Työnjohtaja, palvelupaja
Oppitie 4, Kauhajoki

Puh. 040 630 0574
etunimi.sukunimi@vuoksi.fi