Olet tässä: Etusivu > Blogi > Vuoksin työllisyyspalvelut ovat valtakunnallista huipputasoa

Vuoksin työllisyyspalvelut ovat valtakunnallista huipputasoa

Tanja Grönstrand aloitti työt työllistämisen ja työllisyyden parissa vuonna 2008, ja Vuoksin palvelupäällikkönä hän aloitti vuonna 2017. Tänä päivänä hän hallinnoi työssään laajaa tehtäväkenttää: Grönstrand toimii esimiehenä kaikille työllisyyspalveluille Suupohjan alueella, ja iso osa hänen työstään onkin esimiestyötä.

– Työpajat, valmennuspajat, nuorten palvelut, etsivä nuoriso, maahanmuuttajapalvelut ja sitten vielä tämä työllisyyden kuntakokeilu. Siinä lyhyesti, mitä tämä työnkuva on. Se on hyvin laaja, koska mukana on monta erilaista sektoria. Niiden kaikkien päivittäisestä työnjohtamisesta ja -ohjaamisesta vastaan.

Päätoimipiste sijaitsee Kauhajoella, ja Grönstandilla on alaisia myös Kurikassa, Teuvalla, Alavudella ja Soinissa. Esimiestyön lisäksi palvelupäällikön työpäivä kuluu erilaisten palaverien, raportointien ja suunnittelun parissa. Tanja tuumaa että kaikki työpäivät ovat erilaisia, eikä yllätyksiltäkään voi aina välttyä.

– Useimmiten se päivä ei mene ihan niin kuin se on kalentoroitu. Voi tulla ongelmia missä tahansa yksikössä ja sitten minun pitää olla siellä apuna ja ratkoa niitä ongelmia. Se on aikalailla sellaista tulipalojen sammuttamistakin se minun työni. Yritän jakautua tasaisesti kaikkien käytettäväksi.

Tanja huolehtii yhteydenpidosta alaisiinsa vierailemalla säännöllisesti muissa toimipisteissä. Myös etäyhteyksien hyödyntäminen on osoittautunut arjessa toimivaksi ratkaisuksi.

– Aina mahdollisuuksien mukaan varaan kalenterista, että menen esimerkiksi Alavudelle päiväksi. Sellaista sukkulointia se on. Onneksi on hyvät puhelin- ja Teams-yhteydet, joten aina ei tarvitsekaan olla läsnä – mahdotonta olisikin olla joka paikassa. Teams on tullut oikeastaan silloin koronan myötä pakkotilanteessa, ja kyllä siitä on paljon hyötyäkin. Vaikka kiva on tietysti tavata ihmisiä kasvotustenkin.

 

Poikkeuksellisen monipuolinen palveluvalikoima

Siitä lähtien kun työllisyyden kuntakokeilu alkoi vuonna 2021, on se osaltaan vaikuttanut myös Vuoksin palveluihin. Kuntakokeilun ajan 1.3.2021–30.6.2023 määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät on siirretty kuntien tehtäviksi. Samoin osa TE-toimistojen työnhakija-asiakkaista on siirtynyt kuntien asiakkaiksi, osan jäädessä asiakkaiksi TE-toimistoon. Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualueen muodostavat Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki, Karijoki sekä Alavus ja Soini.

Grönstrandin mukaan kuntakokeilu on tuonut mukanaan positiivisia asioita. Muutoksen myötä ennen kaikkea kuntalaisten palvelut ovat kehittyneet – jopa yllättävillä tavoilla.

– Kuntakokeilu mahdollistaa työttömille työnhakijoille sen, että palvelut ja henkilöt ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Ihan tällaisena pikku nippelitietona: yleensähän TE-toimisto ei ole puhelinnumeroitaan laittanut yleisesti näkyville, mutta meillä tiedetään kuka vastuuvirkailija on ja hänen puhelinnumeronsa on ihan meidän nettisivuilta löydettävissä. Tällaisestakin asiasta ollaan saatu tosi hyvää palautetta, kun tämä ei ole meillä sellaista salatiedettä.

Vuoksi tarjoaa työttömille työnhakijoille myös työpajatoimintaa. Keskeisenä sisältönä työpajatoiminnassa on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Työpajatoiminnan ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan asiakkaan valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön.

– Meillä on kahvilapaja, metallipaja, pakkaamo ja ompelimo, puuverstas, autofiksaamo, sitten meillä on Teuvan paja ja nuorille on taidepaja. Lisäksi on nuorten kotoapuapaja, joka nyt sitten vaihtaa kyllä nimeä ja vähän toimintamuotoakin. Siellä pajajaksolla pääsee kartuttamaan sekä työtaitoja että työyhteisötaitoja.

Kuntakokeilun ja työpajatoiminnan lisäksi työnhakija-asiakkaille on tarjolla yksilöllisesti räätälöityä valmennuspalvelua. Tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden kohtaamista, sekä auttaa alueen työnantajia ja yrityksiä löytämään työntekijöitä.

– Meidän uravalmennuksessamme asiakas saa ihan yksilöaikaa valmentajalta. Katsotaan työnhaun asiakirjat ja tsempataan ja ohjataan ja motivoidaan työnhakuun.

Kun työllisyyspalvelut ovat samalla toimijalla, pystytään Tanjan mukaan tekemään entistä paremmin synergiaetua. Järjestelystä on etua myös yrityksille ja kaupungille.

– Esimerkiksi Kauhajoen kaupungilta voi tulla tietoa, että siellä tarvittaisiin nyt vaikka teknilliselle puolelle työntekijöitä. Sitten me voimme valmentajien ja kuntakokeilun kanssa katsoa, että nyt meillä olisi tämmöisiä ja tämmöisiä työnhakijoita, joita työnantaja voi haastatella.

Työllisyyspalveluiden lisäksi palvelupäällikön alaisuudessa toimivat Suupohjan etsivä nuorisotyö sekä maahanmuuton palvelut. Tanja Grönstrand iloitseekin siitä, että Vuoksilla on nyt mahdollisuus tarjota saman katon alta poikkeuksellisen laajaa palveluvalikoimaa.

– Mielestäni erittäin hyvä on se, että meillä on yhden ja saman organisaation alla nyt niin paljon yhteensopivaa palvelua, että kyllä me olemme sillä tavalla ihan valtakunnallisestikin edelläkävijöitä. Ei ole montaa koulutuskuntayhtymää, jossa olisi nämä palvelut samassa. Yhtäkkiä en edes tiedä yhtäkään muuta, jossa olisi myös kuntakokeilu.

 

Lisätietoa työllisyyspalveluista:

Tanja Grönstrand
Palvelupäällikkö
Oppitie 4, Kauhajoki

Puh. 040 124 6001
etunimi.sukunimi@vuoksi.fi