Olet tässä: Etusivu > Hakijalle > Oppisopimus > Oppi­sopimukseen hakijalle

Oppi­sopimukseen hakijalle

Oppisopimuksella osaajaksi

oppisopimuspalveluOppisopimuskoulutus on joustava koulutusmuoto, joka räätälöidään vastaamaan opiskelijan ja työpaikan tarpeita ottaen huomioon opiskelijan osaamisen taso, koulutus ja työkokemus. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin ja henkilökohtaistaminen huomioi opiskelijan erilaiset lähtötasot. Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa opitaan työtä tekemällä. Työpaikalla oppimista täydentää oppilaitoksen tarjoama koulutus.

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus.

Opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena korvausta vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, johon oppisopimus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Lisäksi sopimukseen merkitään vastuullinen työpaikkakouluttaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta.

Oppisopimus koulutusmuotona sopii sinulle, jos

  • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
  • työtehtäväsi laajenevat
  • jos kaipaat todistusta ammattitaidostasi
  • haluat syventää ammattitaitoasi
  • jos sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
  • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin tai
  • jos sinulla on kesätyö tai työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle työpaikka, jossa maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 

Lisäksi tarvitaan soveltuvuus alalle, taito ja motivaatio opiskella myös itsenäisesti työn ohessa.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Työpaikalla sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esimiehesi tai työkaverisi. Työpaikkaohjaaja toimii tukihenkilönäsi ja neuvonantajanasi työpaikalla. Oppisopimusta kannattaa harkita myös, jos sinulla on kesätyöpaikka, jossa voit esimerkiksi suorittaa jonkin tutkinnon osan.

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Lähtötaso peruskoulutukseen on kansakoulu, peruskoulu tai lukio. Lisäkoulutuksessa ammattitaitoa syvennetään tai laajennetaan.

 

 

Opintososiaaliset edut ja muutokset oppisopimuksessa

Opiskelijalle saattaa aiheutua ansionmenetystä ja matkakuluja lähipäiviin osallistumisesta, jolloin opiskelija voi olla oikeutettu opintososiaalisiin etuihin. Eduista sovitaan oppisopimusta suunniteltaessa.

Muutoksista oppisopimusaikaan (lyhentäminen, pidentäminen ja purkaminen) tai opintojen sisältöön on aina neuvoteltava oppisopimustoimijan kanssa. Muutokset ilmoitetaan kirjallisesti.

Oppisopimuspalvelut

Kyntäjäntie 6, Kauhajoki
puh. 040 507 6876
s.posti. oppisopimus(a)vuoksi.fi