Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja johtaminen

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja johtaminen

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja johtaminen luonnonvara-alan koulutuksissa

Luonnonvara-alalla on huomattava tapahtumariski. Maatiloilla on erilaisia työympäristöjä ja vakiintuneita työtapoja. Työ luonnonvara-alalla on riskialtista, koska työtapaturmasuhde muihin palkansaajiin verrattuna on lähes kolminkertainen. Asenteella työhön ja ennaltaehkäisyllä on suuri vaikutus tapaturmien tapaturmien syntymisen ehkäisemiseen.

Riskien ja vaaranpaikkojen tunnistamiseksi ja omien toimintatapojen tarkastelemiseksi tarvitaan lisää pedagogisesti laadukkaasti tuotettuja opetusmateriaaleja ja havainnollistamiskeinoja. Monipuolistuneet osaamisen hankkimisen tavat erilaisissa toimintaympäristöissä, eri-ikäiset ja -tasoiset oppijat, monikulttuuriset taustat ja erilaiset ulkoiset uhat luovat tarpeen turvallisuusriskien uudelleen kartoittamiseksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn.
Hankeverkoston koordinaattorina toimii Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi.

Tavoitteet:

Hankeen tavoitteena on turvallisuukulttuurin ja -johtamisen kehittäminen sekä yhteinäisen perehdytysmallin luominen luonnonvara-alan koulutukseen huomioiden erilaiset opiskelijat ja vaihtuvat työelämän oppimisympäristöt.

Perehdytysmalli on sovellettavissa myös muille koulutusaloille.

 

 

Rahoittaja:

Opetushallitus

Toteutusaika:

17.12.2020-30.6.2022

Hankkeessa tavoiteltavat tulokset:

  • Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja turvallisuuden lisääminen
  • ”Läheltä piti” -tilanteiden riskien pienentäminen
  • Selkokielistä työturvallisuusmateriaalia luonnonvara-alalle
  • Yhteistyön lisäminen työpaikkojen kanssa työturvallisuusohjeistuksissa ja perehdyttämisessä
  • Yhteistyön tiivistäminen pelastustoimen ja AVI:n kanssa

 

Kohderyhmä:

  • Luonnonvara-alan opiskelijat
  • Yrittäjät
  • Opettajat ja muu henkilöstö
  • Työpaikkaohjaajat
  • Sidosryhmät

 

Lisätietoja:

Katja Arestola
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Kyntäjäntie 6, PL 105
61801 Kauhajoki
puh. 044 740 4477
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi