Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Kestävä ja energinen tulevaisuus

Kestävä ja energinen tulevaisuus

Kestävä ja energinen tulevaisuus

Hankkeen päätavoitteena on edistää Suupohjan yritysten kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja
vähähiilisempää toimintaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta sekä käytetään kestävästi
uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.
Hankkeessa tavoitteena on kannustaa ja edistää alueella sijaitsevia yrityksiä käynnistämään
vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä.

Hankkeella tähdätään yritysten valmiuksien lisäämiseen mm omien hiilitiekarttojen ja oman hiilijalanjäljen laskemiseen. Hankkeessa jaetaan tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan.
Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä esim energianlähteenä, edistää uusiutuvien energioiden käyttöön ottoa ja lisätä energia omavaraisuutta alueella.
Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä toimimaan yhdessä edellä mainituissa asioissa. Hankkeen aikana
korkeakouluissa tutkitun ja olemassa olevan vähähiilisyyteen/uusiutuviin energioihin liittyvää tietoa jaetaan
erilaisissa tilaisuuksissa.

Hankkeen toimenpiteistä, sen tavoitteista ja vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden merkityksestä
yrityksille tiedotetaan monikanavaisesti ja ollaan suoraan yhteyksissä yrityksiin. Hanke aloitetaan
järjestämällä kick off- tilaisuus.
Hankkeessa järjestetään työpajasarja ja osallistava innovaatiotyöpaja, näiden avulla pyritään lisäämään
yritysten valmiuksia omien hiilitiekarttojen laatimiseksi ja hiilijalanjäljen laskemiseksi.

Hankkeen toteuttaja:

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi

 

Toteutusaika:

1.1.2022-30.4.2023

 

Tulokset:

 • Hankkeen tuloksena yritysten kiinnostus, ymmärrys sekä myönteinen asenne kiertotalouteen,
  hiilineutraalisuuteen ja uusiutuvien energioiden/ energiatehokkuuteen lisääntyvät.
 • Yritykset ymmärtävät vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden tuomien hyötyjen merkityksen yritykselleen ja yhteiskunnalle.
 • Yritysten valmiudet laatia omia hiilitiekarttoja ja laskea hiilijalanjälkiä paranevat.
 • Yrityksillä on paremmat valmiudet kerätä hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavaa taustatietoa ja saavat käsityksen oman yrityksen
  hiilijalanjäljen laskentaan vaikuttavista tekijöistä
 • Yritysten välinen yhteistyö
  lisääntyy ja tiivistyy
 • Lisäksi hankkeella lisätään yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 

Kohderyhmä:

Suupohjan alueen yritykset

 

Tapahtumat:

 

Lisätietoja:

Pekka Soini
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Kyntäjäntie 6
61800 Kauhajoki
puh. +358 400 262 116
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi