Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Meidän Vuoksi – Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Meidän Vuoksi – Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Erityisavustus käytetään Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn
kehittämiseen ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen.
Avustuksella kehitetään myös yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä hyödyntäen olemassa olevia tutkimusperusteisia toimintamalleja.

Tavoitteet:

Meidän Vuoksi -hankkeessa edistetään oppilaitoksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä hyödynnetään ja kehitetään yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja ja menetelmiä.

Hankkeessa vahvistetaan ja lisätään koko yhteisön ymmärrystä siitä, että yhteisöllisyys ja erityisesti hyvinvointityö kuuluvat kaikille.
Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

 

 

Rahoittaja:

 

 

Toteutusaika:

1/2024 – 7/2025

 

Kohderyhmä:

Vuoksin ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opiskelijatoiminta, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskeluhuollonhenkilöstö. Opiskelijat ovat aktiivisena toimijana ja keskiössä kaikessa toiminnassa eli heidän roolinsa on sekä toimijan että
kohderyhmän rooli.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin

  • yhteisöllinen opiskeluhuolto on suunnitelmallista, tasalaatuista ja tasa-arvoista
  • yhteisöllisen opiskeluhuollon olemassa olevia toimintamalleja ja menetelmiä on kehitetty ja uusia käytänteitä otettu käyttöön
  • ennaltaehkäiseviä ja opiskelijoiden mielenterveyttä edistäviä hyvinvoinnin palveluita on saatettu opetusryhmien ja opettajien työn tueksi
  • ohjaus on ennaltaehkäisevää ja mahdollistaa myös varhaisen puuttumisen ja ohjaamisen yksilöllisen opiskeluhuollon palveluihin
  • opiskelijaviihtyvyys ja yhteisöllisyys on parantunut
  • opiskelijakunta on aktiivinen toimija ja osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Heini Kiukkonen
projektikoordinaattori
Kauhajoen kaupunki
puh. 040 168 1544
s-posti. heini.kiukkonen(a)kauhajoki.fi

 

Satu Tammi
koulutusjohtaja
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 763 6870
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi