Olet tässä: Etusivu > Opiskelijalle > Ohjeet ja säännöt

Ohjeet ja säännöt

Opiskelijalla on velvoite osallistua opetukseen

Edellytämme säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen. Velvoite osallistua opetukseen on määritelty laissa:

”Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen,
jollei poissaololle ole perusteltua syytä.”
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94 §)

 

Poissaolot

Voit olla poissa vain sairauden tai ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa opettaja oman opetuksensa osalta, ryhmänohjaaja (1-3 pv) ja koulutusjohtaja ( >3 pv).
Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Työelämässä tapahtuvaa oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Kaikista poissaoloista tulee ilmoittaa sekä työpaikkaohjaajalle että työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle. Poissa voi olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata opiskelijan koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja toteuttaa niihin liittyviä toimenpiteitä. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja läsnäoloa sekä toteuttavat näihin liittyviä toimenpiteitä.

 

Järjestyssäännöt

Yhteiset pelisäännöt helpottavat opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiseloa sekä lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta.

Vuoksin järjestyssäännöt

 

Asuntolan säännöt

Asuntolan järjestyssäännöt ovat voimassa asuntolan sisä- ja ulkotiloissa ja koskevat niin asuntolan asukkaita kuin vierailijoita.

Asuntolan järjetyssäännöt