Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Oikeus uudistua -verkostohanke

Oikeus uudistua -verkostohanke

Oikeus uudistua -verkostohanke

Oikeus osata -kehittämisohjelma, Opetushallitus
Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki

Koulutuksenjärjestäjillä on takana ja edessä muutoksia, jotka vaikuttavat työn arkeen. Hankkeessa vahvistetaan johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutoksissa. Osallistamisen lisäksi keskiössä ovat muutosviestintä, sitouttaminen ja innostaminen.

Kehittämistyö perustuu väestörakenteen, kunta-alan ja lainsäädännön muutospaineista nousevalle tarpeelle kasvattaa koko organisaation resilienssiä; yksilöiden muutosvalmiudet, tiimien osaaminen, palveluiden kehittäminen ja valmiudet johtaa muutosta.

 

Hankkeen pääkoordinaattori:

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia

 

Hankkeen osatoteuttajat: 

 • Hämeen ammatti-intituutti
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä; Ammattiopisto SAMIedu
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä;
  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
 • Optima
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Sataedu
 • Suomen yrittäjäopisto
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä; Valkeakosken ammattiopisto
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä;
  Ylä-Savon ammattiopisto

Tavoitteet:

 • Kehittää johdon muutosjohtamisosaamista tukemaan organisaation uudistumista erilaisissa ja
  erikokoisissa muutostilanteissa
 • kehittää koulutuksen järjestäjien pedagogista johtamista ja palveluprosessien johtamista sekä
  edistää jo tuotettujen ja hyviksi havaittujen toimintamallien ja -prosessien toimeenpanoa ja käyttöönottoa

 

 

Rahoittaja:

Opetushallitus

Toteutusaika:

1.1.2021-31.12.2022

Tulokset:

 • Ratkaisuja muutosjohtamisen prosessien läpi viemiseen ja muutosjohtamisen tilanteiden haasteisiin
 • Ennakointitiedon hankkiminen ja hyödyntäminen johtamisessa tehostuu
 • Pystymme vastaamaan joustavasti opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin tarjoamalla monipuolisia palveluita.
 • Saavutetaan ketterämpiä tapoja palvelujen johtamisen ja tuottamisen näkökulmasta

 

Kohderyhmä:

 • Ammatillisen koulutuksen ja hallinnon esimiehet sekä johtoryhmä
 • Koulutuspalveluiden kehittämisestä vastaavat tiimit
 • Välillisesti koko henkilöstö ja opiskelijat

 

Lisätietoja:

Satu Tammi
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 763 6870
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi