Olet tässä: Etusivu > Työhön > Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu

Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit työllisyyden kuntakokeiluun

Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit ovat saanet Työ- ja elinkeinoministeriöltä työllisyyden kuntakokeilua koskien myönteisen päätöksen. Kuntakokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta, työllisyyttä ja elinvoimaa tukevien kasvupalveluiden kehittämistä. Kokeilussa ovat mukana Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki ja Karijoki sekä Alavus ja Soini. Näiden seutukaupunkien ja kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on 56 364 henkilöä.

Työllisyyden kuntakokeilun valmistelusta ja hallinnoinnista vastaa Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja se jatkuu 30.6.2023 saakka.

Työllisyyden kuntakokeilussa valtiolta siirtyy kunnille henkilöresursseja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön. Päätösoikeus koskee sekä palkkatuetun työn että starttirahan myöntämistä koskevia päätöksiä.
Työnhakijoista kokeiluun ohjataan ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Tämän lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä maahanmuuttajat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa näiden asiakasryhmien työnhakijoille, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta.

 

 

Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit ympäryskuntineen ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kuntakokeiluun hakeutumiseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu alueiden työvoimansaannin turvaaminen. Seutukaupungeille ja maakunnan reuna-alueiden pienemmille kunnille työllisyydenhoidon kokonaisvaltaisen vastuun siirtäminen on tärkeää myös siksi, että työnhakijoiden mahdollisuus saada oikea-aikaista palvelua voidaan turvata. Tiettyjen väestöryhmien palvelutarpeiden osalta työnhakupalveluiden tulee olla kuntalaisille lähipalvelua.

Etelä-Pohjanmaalla seutukaupunkien elinkeinorakenne, työvoiman saannin tarpeet ja osaamistarpeisiin liittyvät kohtaantohaasteet ovat samankaltaisia. Esimerkiksi teollisuuden työpaikat keskittyvät enenevissä määrin seutukaupunkeihin, joissa myös koulutustarjontaa on vahvistettu alueiden yritysten tarpeita vastaaviksi.

 

Lisätietoja:

Työllisyysjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja
Pirkko-Liisa Kopakkala
puh. 040 512 6714
s-posti pirkko-liisa.kopakkala(a)vuoksi.fi

 

Katso Pirkko-Liisan haastattelu täältä.