Olet tässä: Etusivu > Vuoksi > Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden tekemien omien ilmoitusten perusteella 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuuskyselyt lähetetään Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen varsinaisille ja varajäsenille, yhtymävaltuuston sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu uudistuneeseen kuntalakiin 410/2015 84 §.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.