Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > AMIS – still moving on

AMIS – still moving on

AMIS -still moving on

Hankeen tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan – pienestäkin voi aloittaa. Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevat esimerkiksi aktiivisuuteen kannustava opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Ohjelmaa koordinoi Likes.

Tavoitteet:

  • Kehittää oppilaitoksen toimintaa edelleen liikunnan ja hyvinvoinnin työssä. Hyväksi havaittujen toimintojen juurruttaminen osaksi arkea. 
  • Järjestää matalan kynnyksen kokeiluja erilaisten liikuntaharrastusten pariin. 
  • Järjestää erilaisia tapahtumia positiivisen, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin luomiseksi. 
  • Kouluttaa harrastetutoreita opiskelijoiden vertaistueksi edistämään aktiivista ja liikunnallista arkea.

 

 

Toteutusaika:

1.12.2022 – 31.12.2023

 

Kohderyhmä:

Vuoksin opiskelijat ja henkilöstö

Toteutus:

Harrastetutorien koulutus osaksi aktiivista arkea.

Opiskelijatilan välineistön huoltaminen ja ylläpito, välineiden hankintaa. 

Opettajien ja henkilöstön mukanaolo harrastetoiminnassa, taukoliikunnan lisääminen oppitunneilla. 

Yhteiset tapahtumat, kuntosali- tai uintitoiminta, harrastusmahdollisuuksien kokeileminen.

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Anne Malinen
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 550 1889
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi