Olet tässä: Etusivu > Opiskelijalle > Ohjaus ja tuki

Ohjaus ja tuki

Ohjausta ja tukea opiskeluun

Opiskelussa ja siihen liittyvissä asioissa saattaa tulla joskus ongelmia. Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintoihinsa.

Opiskelija saa ohjausta ja tukea opintoihinsa ryhmänohjaajalta, opettajilta, opinto-ohjaajalta ja erityisopettajalta. Pysyykkisessä ja fyysiessä hyvinvoinnissa ovat apuna opiskelijahuollon terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

Oppilaitoksessamme kokoontuu säännöllisesti opiskeluhuollon moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Työryhmässä käydään läpi opiskelijoiden opintojen edistymistä, seurataan tuen tarpeen ilmenemistä sekä suunnitellaan tukitoimia ja niiden toteuttamista. Ohjaus- ja tukitoimien suunnittelu ja toteutus suunnitellan yhdessä aina myös opiskelijan, hänen huoltajansa ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa.

 

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat rakentavat kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja auttavat sinua opintoihisi liittyvissä asioissa.

Lue lisää

 

Opiskelija-
terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä.

Lue lisää

 

Kuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tekee pääasiassa työtä oppilaan ja opiskelijan sekä heidän elämäntilanteeseensa liittyvän sosiaalisen verkoston kanssa.

Lue lisää

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on koko Suupohjan alueella toimiva palvelu, joka on suunnattu pääasiassa 15-29 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat apua opiskelun, työssäkäymisen tai vaikkapa ylipäätään elämänhallinnan suhteen.

Lue lisää

 

Psykologipalvelut

Psykologipalvelut ovat saatavilla opiskelijaterveydenhoitajan lähetteellä.

Lue lisää