Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Digikyvykkyyden kehittäminen

Digikyvykkyyden kehittäminen

Digikyvykkyyden kehittäminen

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksenjärjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa.

Digitalisaation edistämisen ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin tulee tukea kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöllä.
Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista. Tiedon hyödyntäminen tuloksellisessa ja vaikuttavassa ammatillisen koulutuksen johtamisessa edellyttää koulutuksen järjestäjän johdolta osaamista sekä kykyä tuottaa ja hyödyntää tietoa johtamisessa monipuolisesti.

Hanke tehostaa näiden kokonaisuuksien kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa jalkauttaen edeltävien hankkeiden
tuotoksia ja toimintatapoja

Hankkeen pääkoordinaattori:

  • Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

 

Hankkeen kokonaisbudjetti:

4 000 000€

 

Hankkeen osatoteuttajat: 

Hankkeen osatoteutuksessa on mukana  89 osatoteuttajaa.

 

Rahoittaja:

 

 

Tavoitteet:

Hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle.
Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksenjärjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään.
Hankkeen yksi tavoite on saada jokainen osallistuja tekemään organisaation omakohtaisen suunnitelman digikyvykkyyden kehittämiseksi, jotta koulutuksenjärjestäjä voi pitkäjänteisesti kehittää omia digikyvykkyyksiä ja sen myötä myös parantaatoiminnan laatua.Hankkeen tavoitteena on varmistaa edeltävissä hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä
toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuu

Toteutusaika:

12/2023-12/2024

 

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös joissain kohdin opiskelijat.

Tulokset:

Työpakettikohtaiset tulokset on esitetty tarkemmin hankesuunnitelmassa.
1.Ammatillisen koulutuksen henkilöstön digikyvykkyys on vahvistunut
2.Koulutuksen järjestäjät ovat laatineet omat kehittämissuunnitelmansa kohdearkkitehtuurin, oppimisanalytiikan,
digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen hyödyntämisestä osana digikyvykkyyden vahvistamista ja aloittaneet
suunnitelmien toteutuksen
3.Vuosien 2022–2023 digihankkeiden tuloksien laaja käyttöönotto on aloitettu ja sitä vakiinnutetaan käyttöön. Tuotoksista
on koottu selkeitä kokonaisuuksia ja tietopaketteja jatkossa hyödynnettäväksi. Toiminnot jatkuvat tulevina vuosia.
4.Hallintamalli ja esitys yhteisestä alusta edeltävien (2022–2023) digihankkeiden tuloksille
5.Ammatillisen koulutuksen järjestäjien Digikyvykkyys-verkosto, jolla suunnitelma toiminnan jatkamiseen pysyvänä osana koulutuksen järjestäjien toimintaa

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Satu Tammi
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 763 6870
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi