Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankkeessa luodaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan

 • vaikuttavuuden
 • tuloksellisuuden ja
 • laadun vahvistamiseksi.

Hankkeen pääkoordinaattori:

 • Turun kaupunki

 

Muut yhteistyökumppanit:

 • Koulutuksenjärjestäjien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • TE24 uudistuksen paikalliset valmistelijat
 • Oikeus osata -hankeverkostot
 • Vertaansa vailla -hankeverkosto
 • KARKKI -hanke
 • Tieto-osaava -hanke
 • VASKI -hanke
 • Ammatillinen koulutus 2030 -tiekartta
 • AMKEn johtamisen verkosto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Mara ry
 • Finanssiakatemia
 • ARVO -liitto
 • SITRA

 

Hankkeen osatoteuttajat: 

Hankkeen osatoteutuksessa on mukana 81 osatoteuttajaa.

 

Rahoittaja:

 

Hankkeen kokonaisbudjetti:

3 9999 993,00 €

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tuottaa strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi.

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, joiden kehittämistavoitteet tukevat tukevat toimintamallin laadintaa.

Hankkeessa kehitetään johtamis- ja pedagogista osaamista organisaation eri tasoilla, kartoitetaan koulutuksenjärjestäjien hyödyntämien tietojen kattavuutta ja laatua sekä kehitetään tiedon tuotantoon ja pedagogiikkaan liittyviä prosesseja.

Hankkeessa rakennetaan  yhteistyötapoja työelämäpalveluiden uudistuksen paikallisten valmistelijoiden kanssa sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

 

 

Toteutusaika:

12/2023-12/2024

 

Kohderyhmä:

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallinto ja operatiivinen johto.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli.

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Satu Tammi
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 763 6870
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi