Olet tässä: Etusivu > Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > Uusiutuvat energiat käyttöön!

Uusiutuvat energiat käyttöön!

Uusiutuvat energiat käyttöön!

Suupohjan alueella on paljon potentiaalia uusiutuvan energian toimialalla.
Alueella on tehty viime vuosien aikana paljon tutkimuksia ja selvityksiä, jotka kaikki toteavat tämän saman. (Kaasua Suupohja – Biokaasua; Hyttinen &
al., Levón 2013, Energiakylä, Kylien kehittäminen kohti energiaomavaraisuutta Pohjanmaan maakunnissa; Haapanen & al., Levón 2016, Ramboll Uusiutuvaan
energiaan liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen Suupohjan alueella, 25.10.2016,
SEK:n Suupohjan alueen maatalouden lantapotentiaalin kartoitus).
Tehdyistä tutkimuksista huolimatta tietoa ei ole pystytty konkretisoimaan
investoinneiksi alueella, niin hyvin kun olisi ollut toivottavaa.

Hankkeen tarkoitus on aktivoida paikallisia maatiloja, yrityksiä ja yhdistyksiä sekä kuntalaisia
tekemään investointeja sekä nostaa hyviä ideoita ja mahdollisuuksia yleiseen
tietoisuuteen.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada uusiutuviin energioihin liittyviä investointeja alueelle. Tavoitteena on investointien kautta tukea paikallista aluetaloutta ja lisätä alueen elinvoimaisuutta.

Hankkeen aikana käynnistetään uusiuituvan energian
toimialaryhmä jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hankkeen tavoitteena on myös puolueettoman tiedon jakaminen ja alan
asiantuntijoiden hyödyntäminen ja tunnistaminen

Kustannusarvio:

73 096,43 €

 

 

Toteutusaika:

3.8.2020–2.8.2021

Toimenpiteet ja toteutus:

 • Hankkeessa järjestetään 3 kpl yhteisiä tilaisuuksia maatiloille ja yrityksille biokaasulaitoshankintoihin liittyen. Tilaisuuksissa esitellään mm erilaisia laitosmalleja ja niiden toimintaa sekä käydään lävitse mitä tietoja tarvitaan takaisinmaksulaskelmiin ja kuinka laitostarjouksia vertaillaan.
 • Tehdään yhteinen tutustumiskäynti johonkin biokaasulaitokseen.
 • Hankkeessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia (1 jokaisessa kunnassa) kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille aurinkoenergia-asioihin liittyen. Tilaisuuksissa käydään läpi mm. aurinkosähkön ja aurinkolämmön erot ja käyttötarkoitukset, esitellään
  alan toimijoita, takaisinmaksulaskentamalleja sekä tehdään hankkeen sivuille tietopaketti.
 • Osallistutaan alueella messuille, joissa välitetään tietoa aurinkoenergiaasioista.
 • Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joissa käsitellään uusiutuvan energian hyödyntämistä autoilussa. Pääasiassa keskitytään biokaasu- ja sähköautoihin. Tavoitteena on lisätä sekä biokaasu- että sähköautoinvestointeja alueella.
 • Hankkeessa käynnistetään uusiutuvien energioiden toimialaryhmä, joka toimii samalla tämän hankkeen projektiryhmänä. Toimialaryhmä pyrkii edistämään
  toimialaa erilaisin toimin ja välittämään puolueetonta tietoa. Toimialaryhmän toiminta tulee jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen.
 • Hankkeessa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jotka edistävät
  toimialaan liittyviä hankintoja ja/tai lisäävät tietoisuutta niistä.
 • Hankkeen hankepäällikkö aktivoi ja rohkaisee erilaisin toimenpitein uusien investointien syntymistä alueella.
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen kuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa tiiviisti.
 • Hankkeen aikana valmistellaan materiaalia, jossa esitellään konkreettisia esimerkkejä (mahdollisesti lyhyitä haastatteluja videoina).
 • Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien hankkeiden ja selvitysten materiaaleja.

Tiedotus:

Hankkeen tilaisuuksista tiedotetaan lehti-ilmoituksin,
somen välityksellä ja henkilökohtaisin kontaktein.

Hankkeelle perustetaan projektiryhmä, (joka on samalla toimialaryhmä) joka kokoontuu tarpeen mukaan hankkeen aikana ja osallistuu osaltaan tiedotukseen sekä tiedon jakamiseen hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Tiedostot:

Tiedote

Toimialaryhmä

Lisätietoja:

hankepäällikkö
Pekka Soini
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Kyntäjäntie 6, PL 105
61801 Kauhajoki
puh. +358 400 262 116
sposti. pekka.soini(a)vuoksi.fi