Olet tässä: Etusivu > Työhön > Työllisyyden kuntakokeilu > Kuntakokeilun eteneminen Vuoksissa

Kuntakokeilun eteneminen Vuoksissa

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilu

Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit ovat saanet Työ- ja elinkeinoministeriöltä työllisyyden kuntakokeilua koskien myönteisen päätöksen. Kuntakokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta, työllisyyttä ja elinvoimaa tukevien kasvupalveluiden kehittämistä.

Kokeilussa ovat mukana Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki ja Karijoki sekä Alavus ja Soini.
Seutukaupunkien ja kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on 56 364 henkilöä.

Työllisyyden kuntakokeilun valmistelusta ja hallinnoinnista vastaa Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja se jatkuu 30.6.2023 saakka.

 

Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit ympäryskuntineen ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kuntakokeiluun hakeutumiseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu alueiden työvoimansaannin turvaaminen.

Seutukaupungeille ja maakunnan reuna-alueiden pienemmille kunnille työllisyydenhoidon kokonaisvaltaisen vastuun siirtäminen on tärkeää myös siksi, että työnhakijoiden mahdollisuus saada oikea-aikaista palvelua voidaan turvata. Tiettyjen väestöryhmien palvelutarpeiden osalta työnhakupalveluiden tulee olla kuntalaisille lähipalvelua.

Etelä-Pohjanmaalla seutukaupunkien elinkeinorakenne, työvoiman saannin tarpeet ja osaamistarpeisiin liittyvät kohtaantohaasteet ovat samankaltaisia. Esimerkiksi teollisuuden työpaikat keskittyvät enenevissä määrin seutukaupunkeihin, joissa myös koulutustarjontaa on vahvistettu alueiden yritysten tarpeita vastaaviksi.

Kuntakokeilun valmistelu etenee

28.1.2020
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeiluun siirtymistä on valmisteltu kokeilualueella Suupohjan koulutuskuntayhtymän johdolla koko syksyn sekä alkuvuoden.
Kuntakokeilua koskeva laki astuu voimaan 1.3.2021. Käytännön toiminta kunnissa työnhakija-asiakkaiden osalta alkaa maaliskuun aikana kun kuntien asiakkaiksi siirtyy yhteensä noin 1900 työnhakija-asiakasta, joista noin kolmasosa on alle 30-vuotiaita.
Kuntakokeilussa yhteistyötä tullaan tekemään tiiviisti mm. kokeilualueen koulutuksenjärjestäjien kanssa.

 

Työllisyysjohtaja Pirkko-Liisa Hietalahti kertoo, miten suunnittelu on edistynyt  syksyn aikana.

Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu

3.9.2020
Etelä-Pohjanmaan seutukaupungit ovat saanet Työ- ja elinkeinoministeriöltä työllisyyden kuntakokeilua koskien myönteisen päätöksen.
Kuntakokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta, työllisyyttä ja elinvoimaa tukevien kasvupalveluiden kehittämistä.

Kokeilussa ovat mukana Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki ja Karijoki sekä Alavus ja Soini.

 

 

Työllisyysjohtaja Pirkko-Liisa Hietalahti kertoo Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilusta.

Lisätietoja:

Työllisyysjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja
Pirkko-Liisa Hietalahti
puh. 040 512 6714
s-posti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi