Olet tässä: Etusivu > Opiskelijalle > Opinto­sosiaaliset edut

Opinto­sosiaaliset edut

Perustutkinnon opiskelu on maksutontonta

Ammatillisissa perustutkinnoissa opetus on maksutonta, mutta ammatti-ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoilta voidaan periä opiskelumaksuja.

Ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavia oppivelvollisia opiskelijoita.

Muut kuin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat vastaavat itse opintojen aikana tarvittavista henkilökohtaisista työväline- ja työvaatehankinnoista sekä oppikirjoista syntyvistä kuluista. Kulut vaihtelevat aloittain. Lisätietoja kustannuksista saat opintojen alussa.

 

 

Opintotuki

Opintotukea voi saada peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Opintotukihakemuksen voi tehdä verkossa. Opintotukihakemuksen liitteeksi tarvittavan opintotodistuksen saat opintotoimistosta.

Lue lisää

 

Koulumatkatuki

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 €/ kk. Koulumatkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saat opintotoimistosta. Koulutussihteeri täyttää oppilaitoksen osuuden ja sen jälkeen oppilaitos toimittaa hakemukset edelleen KELA:n toimistoon.

Lue lisää

 

Oppimateriaali-
lisä

Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada opintorahan oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 € vuodessa. Oppimateriaalilisä on 46,80 €/kk.

Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa.

Lue lisää

 

 

 

 

 

 

 

Ruokailu

Jokainen ammatillisen perusasteen koulutuksen päätoiminen opiskelija saa yhden maksuttoman aterian päivässä. Etuus ei koske oppisopimus- ja työvoimakoulutuksessa opiskelevia. Luonnonvara‐alan opiskelijoille tarjotaan myös aamupala ja päivällinen. Erityisruokavalioista tulee ilmoittaa oppilaitoksen keittiöille.

 

Opiskelijan vakuutusturva

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Oppilaitoksen vakuutukset korvaavat opiskelijalle tapahtuneet tapaturmat

  • koulumatkoilla
  • opetuksessa ja opetuksen tauoilla koulun alueella
  • työpaikalla tapahtuvankoulutuksen jaksolla oppilaitoksen ulkopuolella
  • opiskelijan edustaessa oppilaitosta
  • oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa.