OPVA haltuun

OPVA haltuun – Framåt med SSS

Hankkeen tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien
verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen
koulutuksen järjestäjille.

Hankkeella tuetaan koulutuspoliittisessa selonteossa asetettua jatkuvan oppimisen
tavoitetta, jotta mahdollisimman monella olisi valmiuksia opiskella ja suorittaa tutkinto
toisella asteella.

Hankkeen pääkoordinaattori:

  • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti

 

Muut yhteistyökumppanit:

  • Opetushallitus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Oikeus osata -ohjelman ja erityisesti Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistamisen hankeverkostot
  • Parasta -hankeverkostot

Hankkeen osatoteuttajat: 

Axxell Utbildning Ab
Careeria
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo
Etelä-Savon Koulutus Oy
Haapaveden opisto
Helsingin kaupunki/Stadin AO
Helsingin Maalariammattikoulu
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
Jyväskylän kristillinen opisto
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto
Kanneljärven Opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kirkkopalvelut ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Brahe
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto
Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia
Perho Liiketalousopisto Oy
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovalan Setlementti ry
Salon seudun  koulutuskuntayhtymä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu
Savon koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Suomen Diakoniaopisto
Suomen yrittäjäopisto
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum)
AEL-Amiedu Oy
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö
Turun aikuiskoulutussäätiö/Turun AKK
Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti
Työtehoseura ry
Vaasan kaupunki / Vamia
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkesakademin i Österbotten
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston voimin opiskeluvalmiuksiatukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Tavoitteena on OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

 

 

Rahoittaja:

 

 

Toteutusaika:

1/2022-12/2023
(jatkoaika 04/2024)

 

Kohderyhmä:

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat ammatillisen koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tulokset:

Hankkeen alkuvaiheessa tehtävän kyselyn ja teemaryhmien varhaisen toiminnan perusteella saadaan kuvaus OPVAn nykyisestä roolista osana ammatillista koulutusta, ja koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää kuvausta osana omienprosessiensa päivittämistä ja kehittämistä.

Hankkeen toiminnan lopputuloksena OPVA-opintojen toteuttaminen yhtenäistyy valtakunnallisesti, ja toteutusten tarjonnassa yhdenvertaisuus paranee olennaisesti.

 

 

 

 

 

Ohjaus- ja opetushenkilöstönosaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia on vahvistunut.

Opiskelijoiden kieli-, digi- sekä matemaattisten perustaitojen ja ammatillisten työelämävalmiuksien rakentaminen tapahtuu entistä paremmin yksilöllisistä tarpeista lähtien.

 

Lisätietoja:

Satu Tammi
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
puh. 044 763 6870
sposti. etunimi.sukunimi@vuoksi.fi