Nuoret ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi niin koulussa, töissä, harrastuksissa kuin vapaa-ajallakin. Toteutimme Suupohjan alueen nuorille kyselyn, jossa kartoitimme nuorten kokemuksia. Vastaukset osoittivat, että meillä on alueena paljon tehtävää.

#Nuortenvuoksi-kampanjan kautta haluamme tuoda nuorten äänen kuuluviin ja osoittaa, että haasteet on tehty voitettaviksi. Nuorten hyvinvointi ja alueemme vetovoimaisuus ovat meille sydämen asioita, ja haluamme olla mukana rakentamassa parempaa kotiseutua meille kaikille.

Haastamme sinut mukaan:
Mitä sinä aiot tehdä nuorten vuoksi?

On ollut vaikea saada
työkokemusta, sillä monissa
yrityksissä ei ole aikaa
opettaa kunnolla työtehtäviin.”

45 %
kyselyyn vastanneista
ei suunnittele jäävänsä
eikä palaavansa Suupohjan
seudulle asumaan.

6 % :lla
kyselyyn
vastanneista
ei ole ystäviä.

“Kaipaan opastusta
eteenpäin, apua omien vahvuuksien
löytämiseen.”

Mikä saa/saisi sinut jäämään alueelle?
“Hyvä työpaikka, joka kuvastaa osaamista. ”
“Mahdollisuus perheelle.”
“Parempi yhteenkuuluvuudentunne”
“Samanhenkisten ihmisten seura”

Kysely nuorille | Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi, 2021.

Haaste 1
ALUEEN VETOVOIMAISUUS

45,1 % Kyselyyn vastanneista nuorista ei suunnitellut jäävänsä eikä palaavansa Suupohjan alueelle. Vastauksissa korostui, että kaipuu oman lauman löytämiseen, yhteisiin tapahtumiin ja harrastuksiin on suuri.

Haaste 2
YKSINÄISYYS

6,3 % nuorista ilmoitti, että heillä ei ole ystäviä. Yksinäisyys, ajelehtiminen ilman määränpäätä ja yleinen tuen puute nousivat kyselyssä esiin.

Haaste 3
VAIKEUS SAADA TYÖKOKEMUSTA

Kysyimme nuorilta, mikä kokemuksesi mukaan olisi voinut olla harjoittelussa paremmin? Vastauksissa korostuivat erityisesti perehdytyksen parantaminen, asenteet harjoittelijoita kohtaan ja työnkuvan moniulotteisuus.

Haaste 4
ARVOSTUKSEN PUUTE, KIELTEISET ASENTEET

“Suurimmat ongelmat täälläpäin ovat oikeasti ihmisten asenteet etenkin nuoria kohtaan”, kerrottiin eräässä avoimessa vastauksessa. Yleisesti ottaen asenteet tuntuivat olevan useiden nuorten kokemien haasteiden taustatekijänä.

previous arrow
next arrow

TULE MUKAAN AUTTAMAAN NUORIA


Voit vastata haasteeseen teolla, joilla organisaatiosi haluaa tukea nuorten hyvinvointia. Teko voi olla pieni tai suuri, kuten nimetty tukihenkilö harjoittelijoille, harrastuskaveri tai mitä vain keksitte.

Haluamme levittää haastetta ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä samalla luoda alueelle nuoria tukevaa ilmapiiriä. Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi julkaisee omissa sosiaalisen median kanavissaan nuoria tukevia tekoja.

Ota yhteyttä, kun haluat osallistua.

Satu Tammi, puh. 044 763 6870, satu.tammi@vuoksi.fi
Jaakko Latva-Laturi, puh. 044 550 2594, jaakko.latva-laturi@vuoksi.fi

 

nuortenvuoksi-muskelimies

NUORI, TARVITSETKO TUKEA?
Ota yhteyttä

Laurila Samu
etsivä nuorisotyönohjaaja
samu.laurila@vuoksi.fi
040 630 9814

Lehtonen Sonja
etsivä nuorisotyönohjaaja
sonja.lehtonen@vuoksi.fi
040 564 0032

sanoista-tekoihin
#nuortenvuoksi
Vuoksin logo